After Sales - Service

Ikke planlagte og pludselige driftsstop er dyre – og kan i sidste ende føre til produktionstab, uforudsete reparationsomkostninger, kundeklager og i værste fald personskader.

For at undgå uforudsete fejl og driftsstop på anlægget anbefaler vi vores kunder at indgå en SEMI-STAAL Serviceaftale. Afhængig af serviceaftalens omfang garanterer vi hurtig og effektiv servicering ved maskinstop eller nedbrud, således at de afledte konsekvenser af driftsstoppet minimeres mest muligt.

SEMI-STAAL´s erfarne og kompetente servicemedarbejdere, er dedikerede til at varetage servicering, installering og opbygning af vores maskiner. Servicekontraktens prisstruktur afhænger af omfanget af aftale. Læs mere om de forskellige niveauer i aftalen herunder.

Med en BASIS serviceaftale vil vores serviceteknikere jævnligt aflægge besøg hos kunden. Her udfører vi forebyggende anlægsvedligeholdelse med vægt på sikkerhed såsom kontrol af anlæggets driftssikkerhed samt risikominimering af uheld og skader. Kunder med en Basis Serviceaftale opnår høj prioritet ved presserende behov for service eller reparationer, og får desuden en specialpris på reservedele og arbejdstimer. Efter servicebesøget modtager kunden en servicerapport med anbefalinger til udbedringer, der kan risikominimere fremtidige forstyrrelser i driften.
Med et OPGRADERING servicemodul får vores kunder mulighed for at udvikle anlægget i takt med SEMI-STAAL´s løbende teknologiforbedringer. Den serviceordning kan vi tilbyde som et resultat af vores kontinuerlige udvikling og forbedring af vores anlæg og systemers kapacitet, filtreringsevne, komponenter, mekaniske funktioner samt vand-, energi- og kemikalieforbrug. Med dette modul er der mulighed for at opgradere eksisterende installationer, systemer og anlæg til at dække fremtidige behov.
OPTIMERING servicemodulet giver kunden mulighed for at forbedre kapaciteten og effektiviteten gennem om-programmering eller ombygning af det eksisterende anlæg. Vores serviceteknikere og -programmører udfører et gennemgribende funktionalitetstjek af installationerne og finjusterer arbejdsgangene og mekaniske løsninger for at forøge kapaciteten og effektiviteten. Kundens personale bliver efterfølgende uddannet til at varetage drift og vedligeholdelse af det ”nye” anlæg.
Med UDDANNELSE servicemodulet er vores kunders medarbejdere løbende sikret et højt videns- og kompetenceniveau vedr. drift og vedligeholdelse af anlægget – for både nuværende og nye medlemmer af teamet. SEMI-STAAL tilbyder uddannelse til operatører, vedligeholdelsespersonale, elektrikere og programmører. SEMI-STAAL afdækker kundernes kompetence-, og træningsbehov og gennemfører uddannelsen i overensstemmelse hermed.

Vores servicer omfatter

Mediclean løsninger
Vaske- og tørresystemer til hospitalssektoren og medicinal industrien. Vask, tørring og håndtering af senge og madrasser; kasser og stativer; rulleborde og containere.
Vaskeløsninger
Vaske- og tørresystemer. Individuelt tilpassede løsninger til vask og tørring af kasser, kar, vogne, paller, stativer, bakker, forme etc.
Håndteringsløsninger
Transport og håndtering af næsten al slags returemballage.
After Sales – Service
Forskellige servicemoduler med fokus på at forbedre oppetider, kapacitet, linjeeffektivitet og uddannelse af drifts- og vedligeholdelsespersonale.