Skip to main content

Vaskesystemer til kødindustrien

I kødindustrien er det af afgørende betydning at opretholde en høj hygiejnestandard for at undgå spredning af sygdomme og for at forlænge holdbarheden på produkterne.

At fjerne kødrester, fedt og andet fra kar, kasser, røgvogne m.m., er en krævende proces og stiller store specialiserede krav til dit vaskeanlæg. 

SEMI STAALs vaske- og håndteringsanlæg til kødindustrien er udviklet til omhyggeligt at fjerne alle former for snavs og dermed imødekomme kødindustriens høje krav til hygiejne og fødevaresikkerhed.

Vi hjælper dig, så du kan styrke fødevaresikkerheden, forbedre hygiejnen og forbedre arbejdsmiljøet.

Vi producerer vaske- og håndteringssystemer til

  • Kar
  • Kasser
  • Paller
  • Transportbure
  • Vemag vogne

Vores systemer dækker følgende funktioner

  • Tømme
  • Vaske
  • Tørre
  • Håndtering
  • Transport

Vaskeanlæg i alle størrelser

Karvaskeanlæg TW2 – med karvendere

TW2 med automatisk venderfunktion i start og slut af vaskeanlægget. På den måde sparer du ressourcer ved brugen af maskinen. Kan udføres som U, L eller linær løsning.

Vaskeanlæg til transportbure RW2
– med akkumuleringsbaner

I denne løsning er vaskeren integreret med akkumuleringsbaner før og efter vaskeløsningen. Dette øger gennemløbshastigheden, og reducerere personalebindingen. Layout og automatiseringsgrad kan tilpasses efter behov.

Vemag vognvasker VV1-1 1/2
– tunnelløsning

VV1-1 1/2 er vores tunnelvasker med recirkulerende forskyl. Anlægget har en høj kapacitet og forskyllet sikrer at genstridigt snavs fjernes let. Det recirkulerende forskyl er et af vaskerens mange optioner.

Holdbare og fleksible løsninger

Med vores fleksible og modulopbyggede rengøringssystemer kan vi tilpasse vores løsninger, så de opfylder dine specifikke krav til kapacitet, funktionalitet og fysiske forhold.

Vi har fokus på at producere produkter af høj kvalitet og samtidig holde et bæredygtigt miljø for øje. Vi går ikke på kompromis med vores materialevalg, og vores erfaringer viser tydeligt, at vores maskiner er mere holdbare, end dem vi sammenligner os med i markedet.

Vores vaskesystemer er et modulært system, der giver muligheden for at vokse i takt med at virksomheden udvides. Du kan supplere og udbygge dit vaskesystem både i forhold til kapacitet samt hvis yderligere funktioner som tømme-, tørre-, eller  håndteringsfunktioner, ønskes tilføjet.

Find de løsninger du har behov for

Kar
Kar
Kasser
Kasser
Paller
Paller
Transportbure
Transportbure
Vemag vogne
Vemag vogne

Referencer

Danish Crown, Danmark/ Tyskland
Tulip, Denmark/ UK/ Tyskland
Notura/ Gilde, Norge
Scan Hide, Danmark
HK Scan, Finland/ Sverige
BHJ, Lithuania/ Danmark/ USA

Vil du vide mere?

Nicolai Meyendorff
Salgchef – Food/nonfood

Direkte: +45 49 25 25 16
Mobil: +45 24 41 45 19
Email: nm@semistaal.dk

Vi hjælper med at afbryde smitteveje på hospitalerne, styrke fødevaresikkerheden og skabe bedre arbejdsmiljøer

© SEMI STAAL A/S.  Alle rettigheder forbeholdes