Skip to main content

Adfærdskodeks


Overholdelse af love og bestemmelser

Vi er forpligtet til at overholde alle gældende love og regler. Vi forventer, at alle medarbejdere overholder lokale, nationale og internationale love og regler i forbindelse med deres arbejde for Semi Staal.

Sikkerhed på arbejdspladsen

Vi er forpligtet til at opretholde en sikker arbejdsplads for alle medarbejdere, besøgende og entreprenører. Det forventes, at medarbejderne følger alle sikkerhedsprocedurer og retningslinjer for at sikre et sikkert arbejdsmiljø.

Respektfuld arbejdsplads

Vi er forpligtet til at skabe en arbejdsplads, hvor alle medarbejdere behandles med respekt og værdighed. Vi vil ikke tolerere nogen adfærd, der er diskriminerende, chikanerende eller krænkende. Dette omfatter adfærd baseret på race, køn, alder, religion, handicap, seksuel orientering eller enhver anden beskyttet egenskab.

Fortrolighed og intellektuel ejendomsret

Vores medarbejdere forventes at respektere fortroligheden af virksomhedens oplysninger og vores kunders intellektuelle ejendomsret. Medarbejderne må ikke videregive fortrolige oplysninger eller bruge intellektuel ejendom uden tilladelse.

Interessekonflikter

Medarbejderne skal undgå enhver interessekonflikt mellem deres personlige interesser og virksomhedens interesser. Medarbejderne skal oplyse deres leder om eventuelle potentielle interessekonflikter.

Fair forretningspraksis

Vores produktionsvirksomhed er forpligtet til at drive forretning på en etisk og fair måde. Vi vil ikke tolerere nogen form for bestikkelse, korruption eller uetisk adfærd i vores forretningstransaktioner.

Ansvar for miljøet

Vi er forpligtet til at minimere miljøpåvirkningen fra vores produktionsaktiviteter. Vi forventer, at alle medarbejdere handler på en miljømæssigt ansvarlig måde, herunder ved at reducere affald og spare på ressourcer.

Indberetning af overtrædelser

Enhver medarbejder, der observerer eller har mistanke om en overtrædelse af denne adfærdskodeks eller af gældende love eller regler, skal rapportere det til sin leder eller til virksomhedens compliance ansvarlige.

Konsekvenser af overtrædelser

Overtrædelse af denne adfærdskodeks kan medføre disciplinære foranstaltninger, op til og med opsigelse af ansættelsen.

Ved at følge denne adfærdskodeks kan vi sikre, at vi opererer med integritet, respekt og ansvarlighed.

Vi hjælper med at afbryde smitteveje på hospitalerne, styrke fødevaresikkerheden og skabe bedre arbejdsmiljøer

© SEMI STAAL A/S.  Alle rettigheder forbeholdes