Skip to main content

Vask og håndtering af transportbure

SEMI STAAL udvikler og producerer skræddersyede anlæg til vask og håndtering af de fleste typer transportbure, rullecontainere og stativer. Vi leverer til både food og non food industrier, blandt andet rullecontainervaskere til mejerier, hospitaler og pharmaindustrien.

Du kan få mange forskellige former for løsninger – fra helt små enkeltstående vaskere til fuldautomatiske integrerede vaskesystemer – alt efter dit behov. Alle vores vaskemaskiner er modulopbyggede og fremstilles i henhold til HACCP principperne.

Vores løsninger hjælper dig med at styrke fødevaresikkerheden, forbedre hygiejnen og skabe bedre arbejdsmiljøer.

Vaskeanlæg til transportbure kan udbygges med

 • Tørresystemer
 • Transportsystemer
 • Lagersystemer
 • Håndteringssystemer

Vaskesystemer i alle størrelser

Kompakt RW1

RW1 har ind- og udløb samme side. Den simple løsning, hvis plads er en mangelvare. Kabinettet kan udstyres med et ekstra vaskemodul eller laves som en gennemløbsløsning (RW2) for øget kapacitet. Flere typer varmekilder og filtre gør at vi kan tilpasse en løsning til dit behov.

RW2 tunnelløsning

RW2 har separeret ind- og udløb. Det centrale vaskermodul er udstyret med et recirkulerende forskyl (option), en recirkulerende vaskesektion og et efterskyl som standard. Vaskermodulet kan integreres eksisterende transportbanesystem eller udbygges med SEMI STAAL banesystem efter behov. 

RW2 akkumuleringsbaner

I denne løsning er vaskeren integreret med akkumuleringsbaner før og efter vaskeløsningen. Dette øger gennemløbshastigheden, og reducerer personalebindingen. Layout og automatiseringsgrad kan tilpasses efter behov.

Fleksible løsninger

 • Flere typer og størrelser kan håndteres i samme system
 • Kapacitetsspænd på 50-200 emner/time
 • Små enkeltstående eller fuldautomatiske integrerede systemer
 • Fremstillet efter HACCP principper
 • Garanteret slutresultat
 • Service og support efter salg

Godt for både arbejdsmiljøet og klimaet

 • Optimerer arbejdsmiljøet
 • Tidsbesparende proces
 • Grønt bæredygtigt system
 • Lave driftsomkostninger

Fuldautomatisk vaske- og håndteringsanlæg

Vaske- og skyllesektion

Det recirkulerende vaskesystem, med automatisk opvarming af vandet samt tilførsel af detegent, vasker burene rene og bakteriefri. Efter vaskeprocessen efterskylles stativet for at sikre at de er pH neutrale.

Flere typer varmekilder og filtertyper kan tilvælges, og en række fordelagtige optioner gør anlægget tilpasningsdygtigt

Akkumuleringsbaner

To akkumuleringsbanestrenge for akkumulering af vaskede emner.

Akkumuleringsbaner

To akkumuleringsbanestrenge for akkumulering af urene emner.

Transfervogn

Transferbane fra vaskesektionene til akkumuleringsbanerne.

Transportsystemet kan tilpasses opgavens art.

Afblæser

Afblæsningssystemet kan integreres med vaskeren eller stå separat. Afblæsning sørger for, at transportburene kan rulle direkte tilbage i produktionen i en tørret tilstand.

VIL DU VIDE MERE?

Nicolai Meyendorff
Salgchef – Food/nonfood

Direkte: +45 49 25 25 16
Mobil: +45 24 41 45 19
E-mail: nm@semistaal.dk

Vi hjælper med at afbryde smitteveje på hospitalerne, styrke fødevaresikkerheden og skabe bedre arbejdsmiljøer

© SEMI STAAL A/S.  Alle rettigheder forbeholdes