Skip to main content

Vask og håndtering af kar

SEMI STAAL udvikler og producerer skræddersyede karvaske- og håndteringssystemer og har leveret mere end 200 anlæg overalt i verden – primært til fiske- og proteinindustrien.

Vi leverer alle former for løsninger – fra helt små enkeltstående karvaskere til fuldautomatiske integrerede vaskesystemer. Alle vores vaskeanlæg er modulopbyggede og fremstilles i henhold til HACCP principperne.

Vores mission er at hjælpe dig med at styrke fødevaresikkerheden og skabe bedre arbejdsmiljøer.

Alle karvaskesystemer kan udbygges med

 • Stakkere
 • Tørressystemer
 • Håndteringssystemer
 • Transportsystemer
 • Lagersystemer

Skræddersyede karvaskesystemer i alle størrelser

TW1

Den kompakte karvasker, hvis plads er en mangelvare. Kabinettet kan udbygges med sideborde og vendere for øget kapacitet. En række varmekilder og filtertyper kan tilvælges, afhængigt af behov.

TW2

Det centrale vaskermodul er udstyret med et forskyl, en vaskesektion og et efterskyl som standard. Flere typer varmekilder og filtertyper kan tilvælges. Vaskesystemet er modulerbart, hvilket gør anlægget yderst tilpasningsdygtigt.

TW2 – med karvendere

TW2 med automatisk venderfunktion i start og slut af vaskeanlægget. På den måde sparer du ressourcer ved brugen af maskinen. Kan udføres som U, L eller linær løsning.

TW2 – med fuld automatik

TW2 med tilvalg af transportører, vendere og stakkere. På den måde automatiseres alle trin i processen. Operatøren afleverer en uren stak og henter en ren stak uden binding af personale. Du sparer mandetimer og sikrer en større kapacitet. Linjen kan udformes i L, U eller linær form.

TW2 – med integreret pallevask funktion

Fuldt automatiseret TW2’er med afblæser til tørring af kar. Et fuldautomatisk anlæg, som kan håndtere både kar og paller. Anlægget integreres med AGV’ere. Systemet indeholder karvendere samt pallemagasiner som mindsker betjeningsbehovet for linjen.

TW2 med robotløsning

Fyldte 440 ltr kar akkumuleres på banesystem. Robot nedstabler og tømmer kar til modtagersystem samt overfører det urene kar til vaskesystem. Efter endt vaskeproces stables det rene kar på udlasterbane af samme robot. Systemet er kompakt og fuldautomtisk.

Fleksible løsninger

 • Flere kartyper og størrelser kan håndteres i samme system
 • Kapacitetsspænd på 10-100 kar/time
 • Små enkeltstående eller fuldautomatiske integrerede systemer
 • Fremstillet efter HACCP principper
 • Garanteret slutresultat
 • Service og support efter salg

Godt for både arbejdsmiljøet og klimaet

 • Optimerer arbejdsmiljøet
 • Tidsbesparende proces
 • Grønt bæredygtigt system
 • Lave driftsomkostninger

Fuldautomatisk karvaske- og håndteringsanlæg

Stakker

Stakkeren virker både opad og nedad, hvilket minimerer den manuelle betjening af anlægget. Med 3 kar i højden, kan den samme mand betjene af og pålæsning af karrene.

Vender

En karvender håndterer automatisk en opgave, som én mand ville arbejde med manuelt; enten med en pallevender eller i hånden. Det øger gennemløbet, og optimerer arbejdsmiljøet

Vasker

Dette centrale vaskermodul er udstyret med et forskyl, en vaskesektion og et efterskyl som standard. Flere typer varmekilder og filtertyper kan tilvælges, og en række fordelagtige optioner gør anlægget tilpasningsdygtigt.

Forskyl

Et forskyl fjerner de værste rester inden vasken. Et recirkulerende forskyl kan hjælpe jer med at reducere jeres vandforbrug.

Efterskyl

Efter vasken vil et efterskyl spule karret over. Efterskyllet kan stå alene eller integreres i transfersegmenter og vendere som her anvist.

Transport/håndtering

Vi lytter til dit behov og tilbyder en række håndtereringsløsninger såsom transporterbånd, vendere og transfersystemer, der kan integreres fuldt eller delvist med din egen logistik.

Referencer

Leverandører af kar

MOWI, Canada/Polen
Salmar, Norge
Notura, Norge
Thai Union, Seychellerne
Box Pool, Peterhead, UK
Hanstholm Fiskeauktion, Danmark

Familien Dafgaard, Sverige
Nutri Swiss, Schweiz
Danish Crown, Danmark/UK/Tyskland/Polen
Umbudamidlun, Island

Vil du vide mere?

Nicolai Meyendorff
Salgchef – Food/nonfood

Direkte: +45 49 25 25 16
Mobil: +45 24 41 45 19
E-mail: nm@semistaal.dk

Vi hjælper med at afbryde smitteveje på hospitalerne, styrke fødevaresikkerheden og skabe bedre arbejdsmiljøer

© SEMI STAAL A/S.  Alle rettigheder forbeholdes