Skip to main content

Corporate Social Responsibility (CSR)


SEMI STAALs politik for Corporate Social Responsibility (CSR) og bæredygtighed. Denne politik er baseret på virksomhedens tro på, at den har et ansvar for at bidrage til samfundets og miljøets velfærd og at gøre det på en ansvarlig og gennemsigtig måde.

Politikken gælder for alle SEMI STAALs medarbejdere og indlejede arbejdere og dækker alle virksomhedens forretningsaktiviteter og operationer. Den administrerende direktør og bestyrelsen er ansvarlige for at sikre overholdelse af politikken.

SEMI STAAL vil overvåge sine resultater med hensyn til at opfylde sine CSR-forpligtelser og målsætninger ved at indsamle data henover 2023 om CO2-aftryk, energiforbrug og affaldsproduktion og gennemføre regelmæssige revisioner af leverandører, entreprenører og medarbejdere for at sikre sig at disse overholder SEMI STAALs adfærdskodeks. Vi rapporterer vores CSR-præstationer i årsrapporten og på virksomhedens website i 2024.

For at opfylde sine CSR-forpligtelser og målsætninger vil virksomheden iværksætte en række tiltag og initiativer, herunder gennemførelse af energirevisioner, installation af solpaneler på virksomhedens anlæg, implementering af et program for en bæredygtig forsyningskæde og samarbejde med lokale velgørende organisationer og nonprofitorganisationer for at støtte udviklingen af lokalsamfundet.

Virksomhedens interessenter omfatter medarbejdere, kunder og klienter, aktionærer, myndigheder og reguleringsmyndigheder samt leverandører og entreprenører. Virksomheden er forpligtet til at samarbejde med sine interessenter på en gennemsigtig og åben måde og forsøger at forstå og imødekomme deres bekymringer og synspunkter.

Vi hjælper med at afbryde smitteveje på hospitalerne, styrke fødevaresikkerheden og skabe bedre arbejdsmiljøer

© SEMI STAAL A/S.  Alle rettigheder forbeholdes