Skip to main content

Vask og håndtering af Vemag vogne

SEMI STAAL udvikler, producerer og installerer skræddersyede anlæg til vask- og håndtering af Vemag vogne. 

Vi leverer alle former for løsninger – fra helt små enkeltstående vaskere til fuldautomatiske integrerede vaskesystemer. Du kan få vaskesystemer til Vemag vogne i en kabinet- eller tunnelløsning, afhængigt af dit kapacitetsbehov.

Basisløsningen leveres med en vaske- og efterskylsektion. Ekstra sektioner som forskyl, ekstra vaskesektioner og automatiseringsfunktioner kan tilføjes, afhængigt af automatiserings- og kapacitetskrav.

Vores mission er at hjælpe dig med at styrke fødevaresikkerheden, forbedre hygiejnen og skabe bedre arbejdsmiljøer.

Alle vaskeanlæg til Vemag vogne kan udbygges med

 • Tømmesystemer
 • Tørressystemer
 • Lagersystemer
 • Transportsystemer
 • Swing loadere fra/til gulv

Kabinetvaskere

Vores kabinetløsninger er anlæg, hvor vogne føres ind og ud i samme side af vaskeanlægget
Kendetegnet ved vores løsninger er at vaskesystemet er recirkulerende og er udstyret med et filtreringssystem.

Kabinetløsning VV1
Kapacitet 20-30 vogne/time

VV1 er opbygget som kabinetløsning, hvor vogne føres ind og ud i samme side af vaskeanlægget. En vogn håndteres per sekvens. Denne løsning vasker og efterskyller alle overflader, inklusive vognens hjul og bund. Systemet er udstyret med et centralt filter (filterkurv eller automatisk tromlefilter), pumpe og plc-baseret styresystem. 

Kabinetløsning VV2
Kapacitet 40-60 vogne/time

VV2 følger det samme princip som VV1 løsningen, men håndterer to vogne samtidigt, og vasker dermed med en højere kapacitet. Ind- og udlastning til maskinen udføres automatisk inkl. sikkerhedsfunktion.

Kabinetløsning VV2C
Kapacitet 20-45 vogne/time

VV2C er en gennemløbskabinetløsning, hvor vognen tilføres maskinen fra den urene side af vaskeanlægget og føres ud på den rene side som sikrer adskillelse af den rene og urene side. Gennemløbsløsningen giver endvidere en øget kapacitetsmulighed samt mulighed for et separat forskyl.

Tunnelvaskere

Med tunnelløsningen placeres vognen på den ene side af vaskeanlægget og føres ud i den anden side,
hvilket resulterer i meget højere kapacitet samt separation af den rene og urene side.
Alle tunnelløsninger er udstyret med hævetop, der gør det nemt for personalet at tilgå maskinen for service og vedligehold.

Tunnelløsning VV1-1
Kapacitet 40–80 vogne/time

VV1-1 er vores basis tunnelvasker med en vender, der ind-/udlaster vognene fra/til gulv. Løsningen består af en recirkulerende vaskesektion samt et friskvandsefterskyl. Filtertypen tilpasses ift. opgaven.

Tunnelløsning VV1-1 1/2
Kapacitet 40–100 vogne/time

VV1-1 1/2 er vores tunnelvasker identisk med VV1-1, men med recirkulerende forskyl. Anlægget har en høj kapacitet og forskyllet sikrer at proteiner fjernes inden den varme vaskesektion. Det recirkulerende forskyl er en af vaskerens mange optioner. Systemet kan udbygges med ekstra vaskesektioner afhængigt af kapacitetsbehov.

Tunnelløsning VV1-1 1/2
Kapacitet 60-100 vogne/time

VV1-1 1/2 med to indlaster-positioner med vendere. 

Fleksible løsninger

 • Både 200 og 300 ltr vogne kan håndteres i samme system
 • Kapacitetsspænd på 20-200 vogne/time
 • Små enkeltstående eller fuldautomatiske integrerede systemer
 • Fremstillet efter HACCP principper
 • Garanteret slutresultat
 • Service og support efter salg
 • PLC styret system med systemovervågning, fejlmeldinger på følerniveau, samt automatisk drift og variable indstillinger af kapacitet, tider samt temperatur fra HMI. 

Godt for både arbejdsmiljøet og klimaet

 • Optimerer arbejdsmiljøet
 • Tidsbesparende proces
 • Grønt bæredygtigt system
 • Lave driftsomkostninger

Fuldautomatisk vaske- og lagersystem

Fuldautomatisk vaskeanlæg til 100 vogne/timen samt et lager til 150 vogne.

Elevator

Til-/fraførsel af vogne til/fra lager via elevator.

Elevator

Til-/fraførsel af vogne til/fra lager via elevator.

Elevator

Til-/fraførsel af vogne til/fra lager via elevator.

Vasker

Dette centrale vaskermodul er udstyret med en recirkulerende vaskesektion og et efterskyl som standard. Flere typer varmekilder og filtertyper kan tilvælges, og en række fordelagtige optioner gør anlægget tilpasningsdygtigt.

Forskyl

Et forskyl fjerner de værste rester inden vasken. Et recirkulerende forskyl kan hjælpe jer med at reducere jeres vandforbrug.

Vogn-vender ind

De automatiske vendere fra gulv, gør det let at laste vognene op til vaskeren.

Vogn-vender ind

De automatiske vendere fra gulv, gør det let at laste vognene op til vaskeren.

Udlaster fra lager

Udlaster fra lager

Friskvandsefterskyl

Kan genanvendes i forskyl eller vaskesektionen.

Integration med højlager

Vaskeren kan integreres med højlager, som SEMI STAAL ligeledes kan levere.

Transport/håndtering

Vi lytter til dit behov og tilbyder en række håndtereringsløsninger såsom transporterbånd, vendere og transfersystemer, der kan integreres fuldt eller delvist med din egen logistik.

VIL DU VIDE MERE?

Nicolai Meyendorff
Salgchef – Food/nonfood

Direkte: +45 49 25 25 16
Mobil: +45 24 41 45 19
E-mail: nm@semistaal.dk

Vi hjælper med at afbryde smitteveje på hospitalerne, styrke fødevaresikkerheden og skabe bedre arbejdsmiljøer

© SEMI STAAL A/S.  Alle rettigheder forbeholdes