Skip to main content

Vask og håndtering af kasser

SEMI STAAL udvikler, producerer og installerer skræddersyede vaske- og håndteringssystemer til kasser. Vi har leveret mere end 150 kassevaskeranlæg til kunder inden for medicinal- og fødevareindustrien i mere end 30 lande.

Vores vaskesystemer er modulopbyggede og fremstilles i henhold til HACCP principperne. Alle anlæg kan tilpasses til at håndtere en bred vifte af størrelser og udformninger af kasser og forme. Vores løsninger kan individuelt tilpasses, så de opfylder dine specifikke krav til hygiejne, plads og kapacitet.

Vi hjælper dig med at styrke fødevaresikkerheden, forbedre hygiejnen og skabe bedre arbejdsmiljøer.

Alle kassevaskesystemer kan udbygges med

 • Tømmesystemer/kassevendere
  • Tørressystemer
  • Lagersystemer
  • Stakkere
  • Transportsystemer

  KV serien

  KV løsninger kan bestå af flere sektioner så som forskyl, vaskesektion, højtryksektion og efterskyl med rent vand, alt afhængigt af hygiejnekrav. Filtertypen tilpasses også afhængigt af opgavens art. Af miljøhensyn er alle sektioner recirkulerende med varmesystemer som tilpasses kundens energi-infrastruktur

  KV1 Serien

  KV1 Serien er vores et-spors tunnelvasker med en kapacitet på 50-700 kasser/timen.
  KV1 modulet er basis for en lang række anlægstyper – fra helt enkle til fuldautomatiske løsninger.

  KV1’er med en enkelt vaskesektion, efterskyl med rent vand, vendere før og efter vaskesekvensen, samt afblæser til tørring af kasserne.

  Anlæg med forskyl, vaskesektion, efterskyl med rent vand samt vending/stakning af kasserne efter vask.

  Kassevasker med akkumuleringsbaner og to seperate vaskebaner. Dette sikrer en meget høj kapacitet.

  KV2 Serien

  KV2 Serien er vores to-spors tunnelvasker med en kapacitet på 400-5.000 kasser/timen.
  Anlægstypen er fleksibel, trods størrelsen og danner den centrale kerne for en lang række af moduler.

  KV2’er med to spor samt to seperate vaskesektioner samt efterskyl med rent vand. Kan let integreres i intern logistik.

  To-spors vaskeanlæg med forskyl, vaskesektion med etiket aftagning, efterskyl med rent vand samt afblæsningsmodul.

  To-spors kassevaskesystem (et til låg og et til kassser) med indlaster akkumuleringsbaner, nedstakkere, vaskelinje med to vaskesektioner, afblæsningssystem samt kasse- og lågstakkere.

  Fleksible løsninger

  • Flere kassetyper og størrelser kan håndteres i samme system
  • Kapacitetsspænd på op 100 – 5000 kasser/time
  • Små enkeltstående eller fuldautomatiske integrerede systemer
  • Fremstillet efter HACCP principper
  • Garanteret slutresultat
  • Service og support efter salg

  Godt for både arbejdsmiljøet og klimaet

  • Optimerer arbejdsmiljøet
  • Tidsbesparende proces
  • Grønt bæredygtigt system
  • Lave driftsomkostninger

  Fuldautomatisk kassevaske- og håndteringsanlæg

  Stakker

  Kasser tilføres kassestakker for automatisk stakning af kasser. Kan også integreres med en palleteringsenhed, således at den manuelle arbejdsbyrde reduceres.

  Vender

  Efter vask vendes kassene fra bund op til bund ned gennem et kasseloop.

  Vaskesektion

  I den recirkulerende vaskesektion rengøres kasserne med varmt vand tilsat kemi. Flere typer varmekilder og filtertyper kan tilvælges, og en række fordelagtige optioner gør anlægget tilpasningsdygtigt.

  Forskyl

  Et recirkulerende forskyl fjerner de værste produkt- og proteinrester inden kasserne transporteres til vaskesektionen.

  Efterskyl

  Efter vasken vil et efterskyl skylle kassen for at fjerne kemirester.

  Transport/håndtering

  Vi tilbyder en række håndtereringsløsninger såsom transporterbånd, vendere og transfersystemer, der kan integreres fuldt eller delvist med eksisterende logistik løsning.

  Vil du vide mere?

  Nicolai Meyendorff
  Salgchef – Food/nonfood

  Direkte: +45 49 25 25 16
  Mobil: +45 24 41 45 19
  E-mail: nm@semistaal.dk

  Vi hjælper med at afbryde smitteveje på hospitalerne, styrke fødevaresikkerheden og skabe bedre arbejdsmiljøer

  © SEMI STAAL A/S.  Alle rettigheder forbeholdes