Affaldshåndterings- og vaskesystem

Products Info

  • Kategori

    Medicleaning

Fokus på hygiejne og effektivitet


SEMI-STAAL har udviklet et komplet affaldshåndteringssystem henvendt til hospitaler og større institutioner. Systemet består af skræddersyede affaldsvogne til indsamling og transport af affald samt et fuldautomatisk vaskesystem. Systemet har en kapacitet på op til 30 vogne i timen.

SEMI-STAAL’s vaskesystemer og vogne er konstrueret og udviklet med det primære formål at overholde hospitalernes skrappe krav til hygiejne samt levere holdbare løsninger, der både er lette at betjene og vedligeholde for hospitalspersonalet.

 

Processen


1. Indsamling: Affald opsamles på lokale opsamlingssteder (køkkener, kantiner etc.) og pakkes i lukkede plastikposer i affaldsvogne og transporteres herefter til affaldsterminalen.

2. Transport til affaldsterminal: De fulde vogne sammenkobles (op til 6 vogne), og køres herefter til affaldsterminalen via underjordiske gange. Ved terminalen føres vognene ind på vaskeanlæggets indløbssystem.

3. Indløbssystem: Indløbssystemets længde er tilpasset rumforholdene og den efterspurgte bufferkapacitet.

4. Automatisk tømmestation: Når vognen ankommer til den automatiske tømmestation, løftes de lodret op og vendes 125o og affaldet tømmes over i affaldscontaineren.

5. Checkpoint: Vognen tjekkes automatisk for eventuelt rest-affald. Hvis der registreres rest-affald, ledes det til et efterfølgende transportsegment for manuel inspektion.

6. Vending: Vognene vendes 180o.

7. Forskyl: Vognen skylles med koldt vand i et recirkulerende vaskesystem uden forbrug af rindende vand. Vandet filtreres automatisk.

8. Vask: Vognen vaskes intensivt med 60o varmt vand og rengøringsmiddel ved 5-6 bar tryk. Vaskesystemets dyse-placering tilpasses affaldsvognens udformning.

9. Efterskyl: Vognen skylles med 85o varmt vand for at fjerne evt. sæberester.

10. Vending: Vognen vendes 180o. Vognen tørrer efterfølgende via den akkumulerede varme i vognen. Vognen ledes ned på gulvet og er klar til brug.